General Terms of Service

The website provides an overview of events, monitoring activities and information about Vodovod-Montaža d.o.o.

1. Mogućnost pristupa podacima

Za pristup stranici neophodno je imati internet pretraživač i pristup internetu. Stranici se pristupa na adresi: https://vodovod-montaza.hr.
Korisnik na stranici ima mogućnost preuzimanja potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za usluge, provjeru aktualnih cijena usluga te informacije o nadolazećim radovima i ostalim aktivnostima koje mogu biti u interesu korisnika.

2. Zaštita od protupravnog korištenja

Korisnik se obvezuje da će podatke koristiti samo za obavljanje vlastitih zadataka. Sve informacije na web stranici podložne su promjenama, a svaka zloupotreba biti će prijavljena nadležnim tijelima.

Preuzmite dokumente

  • dokument 1
  • dokument 2