VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska

Telefon: +385-(0)31-330-401
Telefax: +385-(0)31-330-402

Poštanski pretinac: 90

E-pošta: info@vodovod-montaza.hr

Dostava e-računa: e-racun@vodovod-montaza.hr

OIB: 06137568928
Upis u Registar Trgovačkog suda u Osijeku Tt-13/5166-2
MBS: 030139385
Matični broj: 4124022
Temeljni kapital: 3.550,00 EUR
IBAN: HR8424020061100697480 – Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR5323900011101346714 – Hrvatska poštanska banka d.d.
Uprava: član Uprave – direktor Darijan Rudan, mag.oec.

Zaštita osobnih podataka

PRISTUP INFORMACIJAMA VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK