VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove

Adresa: Poljski put 1, 31000 Osijek, Hrvatska

Telefon: +385-(0)31-330-400
Telefax: +385-(0)31-330-402

Poštanski pretinac: 90

E-mail: info@vodovod-montaza.hr

OIB: 06137568928
Upis u Registar Trgovačkog suda u Osijeku Tt-13/5166-2
MBS: 030139385
Matični broj: 4124022
Temeljni kapital: 10.526.900,00 kn
IBAN: HR8424020061100697480 – Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Uprava: član Uprave – direktor Željko Ostrunić, dipl.ing.stroj.