Uslijed promjene zakonskih regulativa, sva komunalna poduzeća u Republici Hrvatskoj bila su obvezna izdvojiti svoje tržišno orijentirane cjeline. Krajem 2013. godine tako je iz tvrtke Vodovod-Osijek d.o.o. izdvojen novi samostalni poslovni subjekt – Vodovod-Montaža d.o.o., a kao sljednik Poslovne jedinice Montaža.

Vodovod-Montaža d.o.o. u potpunosti je preuzela vrstu i obujam djelatnosti dotadašnje PJ Montaža, dugogodišnjeg lidera na montažerskoj sceni u Republici Hrvatskoj, a i bivšoj Jugoslaviji. Temeljem odredbi Zakona  o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN98/94) i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.od 15. studenog 2013.godine, definirana djelatnost je: uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Uprava

sastoji se od jednog Člana Uprave – direktora Željko Ostrunič, dipl.ing.stroj. Direktor vodi poslove, usmjerava, nadzire, zastupa i predstavlja Tvrtku na najvišoj razini pojedinačno i samostalno.

Skupština

Najviši je organ trgovačkog društva koju čine predstavnici osnivača Vodovod-Osijek d.o.o. iz Osijeka, Poljski put 1.

Organizacijsko funkcionalni ustroj Tvrtke

 • Ured Uprave
  • Pravna i kadrovska služba
 • PJ Operativa
  • Pogon proizvodnje
  • Predstavništvo u Zagrebu
 • Služba komercijalnih poslova
  • Odjel prodaje i nabave
  • Odjel tehničke pripreme i razvoja proizvoda
 • Služba Financija i računovodstva